Naše usluge

Metalo - keramičke krune

Metalo-keramičke krune i mostovi predstavljaju standard u estetskoj stomatologiji već više decenija. Njihov kvalitet je u stalnom porastu, počevši od prve konstruktivne legure – zlata,  sve do današnjih modernizovanih gradivnih materijala.

Izrađujemo ih na:

 • plemenitim legurama
 • baznim legurama

Od keramičkih materijala u upotrebi su:

 • VITA MASTER
 • VM 13
 • VM 15

 

Implanti

Implant je veštačka zamena za koren zuba i koristi se u zubnoj protetici da podrži nadoknade jednog ili grupe zuba. Najprihvatljiviji i najuspešniji je implant koji se ugrađuje u kost. Koristimo materijal firme Straumann, Nobel Biocare, Bredent, Intec, Alpha Bio.

 

Proteze

Parcijalne skeletirane proteze

Konvencionalna, maksimalno redukovana,  jednokomadno livena parcijalna proteza, čiju osnovu čini metal, a retinirana je i stabilizovana livenim kukicama. Izrađujemo je od remanijuma.

Parcijalna pločasta proteza

Ovim najjednostavnijim protetskim terapijskim sredstvom nadoknađuju se izgubljeni zubi i resorbovani deo alveolarnog nastavka, te se ponovo uspostavljaju okluzioni odnosi i normalizuju funkcije stomatognatnog sistema.

Totalne proteze

Bezmetalna keramika - keramičke krune

Bezmetalne keramičke nadoknade su u velikoj prednosti u odnosu na metalo-keramičke sisteme

zbog svoje biokompatibilnosti, funkcionalnosti i estetskih karakteristika. Pored toga što imaju prirodni izgled, njihova prednost je i u većoj otpornosti na plak, kao i u odsustvu opasnosti od korozionih procesa.

Koristimo VM 9 - izrada VENIRA, INLAY, ONLAY, od presovane keramike - PM VM 9.

 

Vezni elementi

Kao posebno zanimljive,  izdvajamo  parcijalne skeletirane proteze sa atačmenima i parcijalne teleskop proteze. Atačmeni - precizni vezni elementi, služe za spajanje fiksne nadoknade i mobilne parcijalne proteze i daju maksimalan funkcionalni i estetski efekat.
Atačmeni koje  koristimo u našoj tehnici:

 • CEKA
 • BREDENT
 • SERVO DENTAL

Sistem dvostrukih kruna

Posebno razvijen sistem veznih elemenata parcijalne proteze, pri čemu unutrašnja navlaka ima namenski oblik, a spoljašnja ima morfološki oblik krunice.

 • Dvostruke teleskop krune
 • Dvostruke konus krune
 • Namenske krune

Najčešće indikovane nadoknade koje svojim frezovanim površinama prihvataju komplementarne elemente skeletirane proteze, gradeći sa njima morfološku i funkcionalnu celinu.

Mogu biti formirane kao:

 • vodeće ravni
 • krunice sa aproksimalnim produžecima
 • ležišta za okluzalne naslone
 • namenske delimične krune
 • odgovarajuća gingivalna podminiranost